Prepositioner i uttryck som anger känslor och attityder
Prepositions: in expressions that indicate feelings and attitudes
Prepositiot: Lauseissa jotka ilmaisevat tunteita ja asenteita

 • 1
  "I "används ofta efter ord som uttrycker positiva känslor.
  "I "is often used after words that express positive feelings.
  "I "käytetään usein positiivisia tunteita ilmaisevan sanan jälkeen.
  Ex.
  förälskad, kär i någon
   
  förtjust i någon/något/att +
  infinitiv
  förälskar sig i någon


  (Men: fäster sig vid någon, faller för någon/något, fastnar för någon/något)
 • 2
  "På" används efter många ord som uttrycker negativa känslor.
  "På" is used after many words that express negative feelings.
  "På" käyetään useiden sanojen jälkeen jotka ilmaisevat negatiivia tunteita.
  Ex.
  arg, sur, ilsken, irriterad, rasande, ursinnig på någon
  besviken, bitter på någon/något


  avundsjuk,svartsjuk på någon


  tjatar, gnatar, gnäller,skäller, klagar på någon   (Men: ryter/svär åt någon)


  tröttnar/ledsnar på någon/något/att + infinitiv
  retar sig/irriterar sig på någon/något/att-bisats
 • 3
  "För" och "över" används efter ord som uttrycker positiva och negativa känslor, ofta inför annat än människor. Om orsaken till känslan uttrycks med att-bisats används oftast "över".
  "För" and "över" are used after words that express positive and negative feelings, most often for other than people. If the cause of a feeling is expressed with an att-clause, "över" is used more often.
  "För" ja "över" käytetään sanojen jälkeen jotka ilmaisevat positiivisia ja negatiivisia tunteita, usein ennen muuta kuin ihmistä. Jos syy tunteelle ilmaistaan att-sivulauseella käytetään usein sanaa "över".
  Ex.
  orolig, ängslig, nervös för/över något
  rädd för någon/något/att + infinitiv/att-bisats


  ledsen, förtvivlad över något/att-bisats
  glad, lycklig över något/att-bisats


  förvånad över någon /något/att-bisats
  häpen, upprörd, chockerad över något/att-bisats


  gläder sig, gläds över någon/något/att-bisats
  beklagar sig över någon/något/att-bisats


  gråter över någon/något
  sörjer över något/att + infinitiv/att-bisats  (Jfr sörjer någon som är död)
 • 4
  "Mot" används efter
  adjektiv
  som uttrycker attityder till människor.
  "Mot" is used after
  adjectives
  that express attitudes towards people.
  "Mot" sanaa käyetään
  adjektiivin
  jälkeen, joka ilmaisee asennetta ihmisiä kohtaan.
  Ex.
  artig, bussig, snäll, trevlig  mot någon
  dum, elak, sträng, snål mot någon


  generös, hygglig, rättvis mot någon
  hänsynsfull/hänsynslös mot någon


  intolerant, kritisk, nonchalant mot någon
  kärleksfull, uppriktig, vänlig, ärlig, öm(sint) mot någon
 • 5
  "Med" används efter attityder till annat än människor.
  "Med" is used after attitudes towards other than people.
  "Med" sanaa käytetään asenteista muita kuin ihmisiä kohtaan.
  Ex.
  försiktig,  noga, noggrann, ordentlig med något
  slarvig, vårdslös, nonchalant med något


  nöjd, belåten med något


  slarvar, fuskar med något/att +
  infinitiv
    (Men: fuskar på ett prov)
  nöjer sig med något


  trivs/vantrivs med något/att + infinitiv
  lyckas/misslyckas med något/att + infinitiv


  står ut med någon/något/att + infinitiv/ att-bisats
  Undantag: nyfiken på, pigg på, intresserad av, intresserar sig för, angelägen om, mån om, rädd om någon/något. (Men: rädd för något farligt)
  Exceptions: nyfiken på, pigg på, intresserad av, intresserar sig för, angelägen om, mån om, rädd om någon/något. (Men: rädd för något farligt)
  Poikkeus: nyfiken på, pigg på, intresserad av, intresserar sig för, angelägen om, mån om, rädd om någon/något. (Men: rädd för något farligt)