Ordföljd: Satsadverbial, definition
Word order: Clause adverbials, definition
Sanajärjestys: Lauseadverbiaali, määritelmäNekande adverb
ej inte ens inte (...) heller knappast omöjligen
icke     knappt  
inte        
         
Adverb som anger tid
alltid ofta ibland sällan aldrig
  oftast      
 förr   genast snart  
  redan   strax slutligen
så småningom   vanligen   till sist
    vanligtvis   till slut
         
Adverb som anger hur säkert det är att något händer
absolut   antagligen   kanske
säkerligen   förmodligen   möjligen
säkert   nog   möjligtvis
    troligen   väl
    troligtvis    
         
Övriga satsadverb
bara     egentligen dessutom
blott trots allt   faktiskt också / inte (...) heller
endast   åtminstone i själva verket  
  alltså     även
förstås således      
givetvis     verkligen gärna
ju   tydligen   hellre
naturligtvis       helst
    till och med / inte ens  
tyvärr       ogärna

 • 3
  "Också" i positiva satser motsvaras av "inte (...) heller" i negativa satser.
  "Också" in positive clauses has the equivalent "inte (...) heller" in negative clauses.
  Positiivisessa lauseessa ”Också” vastaa negatiivisen lauseen ”inte (…) heller”.
  Jfr
  Hon har en syster. Det har jag också.
  Hon har inte någon syster. Det har inte jag heller.
 • 4
  "Till och med" i positiva satser motsvaras av "inte ens" i negativa satser.
  "Till och med" in positive clauses has the equivalent "inte ens" in negative clauses.
  ”Till och med” positiivisissa lauseissa vastaa samaa kuin negatiivisten lauseiden ”inte ens”.
  Jfr
  Jag har villa, bil och sommarstuga och till och med en stor motorbåt.


  Jag har ingen bil. Jag har inte ens någon cykel.