Preposition: efter vissa verb, "med", "om", "på", "till" och "åt"
Preposition: after some verbs, "med", "om", "på", "till" and "åt"
Prepositiot: Tiettyjen verbien jälkeen - ”med”, ”om”, ”på”, ”till” ja ”åt”

 • 1
  "Med" används tillsammans med verb som beskriver samspel mellan två eller flera personer.
  "Med" is used together with verbs that describe some kind of interplay between two or several persons.
  "Med" sanaa käytetään yhdessä verbin kanssa joka kuvaa kanssakäymistä kahden tai useamman henkilön välillä.
  Ex.
  pratar, talar, samtalar med någon
  diskuterar, resonerar med någon


  bryter med någon (Men: bryter mot lagen)
  grälar, bråkar, slåss med någon


  tävlar med någon   (i idrott: tävlar/spelar mot någon/mot ett lag)
  konkurrerar med någon/något


  hör ihop med någon/något/att +
  infinitiv
  /att-bisats
  förlovar sig, gifter sig med någon


  kommer överens med någon
  sympatiserar med någon
  umgås med någon


  identifierar sig med någon
  är tillsammans med någon
  leker med någon/något


  samarbetar med någon
  brevväxlar med någon
  dansar med någon


  delar något med någon
  trivs/vantrivs tillsammans med någon


  hjälper någon med något
  hjälper till med något/att + infinitiv   (Jfr hjälper någon att + infinitiv)


  förväxlar någon/något med någon/något
  jämför någon/något med någon/något
 • 2
  "Med" används också i andra uttryck.
  "Med" is also used in other expressions.
  "Med" sanaa käyetään myös muissa ilmaisuissa.
  Ex.
  gör (sig) av med någon/något
  slösar/snålar, hushållar med något (men: sparar på något)


  betalar med + t.ex. kreditkort
  väntar, dröjer med något/att + infinitiv
  minskar/ökar med något


  håller till godo med något/att + infinitiv
  överser med något/att-bisats


  arbetar, jobbar med + uppgift/att + infinitiv   (Men: ägnar sig åt någon/något/att + infinitiv)


  handskas med någon/något
  roar sig med någon/något/att + infinitiv


  håller på, sysslar, sysselsätter sig med något/att + infinitiv
  arbetar med + verktyg


  börjar, sätter igång, slutar med något/att + infinitiv/att-bisats


  tar itu med någon/något/att + infinitiv
  fortsätter med något/att + infinitiv


  skyndar på med något
  skyndar sig (på) med något


  menar, avser något med något/att + infinitiv
  händer något med någon/något
 • 3
  "Om" används ofta i adverbial som betecknar ett ämne eller tema.
  "Om" is often used in adverbials that represent a subject or a theme.
  "Om" käytetään usein adverbiaalissa joka merkitsee aihetta tai teemaa.
  Ex.
  handlar om något/att +
  infinitiv
  hör talas om någon/något/att-bisats


  tycker, anser något om någon/något/att + infinitiv/att-bisats   (Men: tycker, anser + att-bisats)


  tror något om någon/något   (Men: tror + att-bisats)
  frågar (någon) om något


  ber (någon) om något   (Men: ber någon + att + infinitiv/att-bisats)
  lär sig något om någon/något


  anhåller, ansöker om något/att + infinitiv
  hör talas om någon/något/att-bisats


  kan, vet, känner till något om någon/något   (Men: vet, känner till + att-bisats)


  berättar något om någon/något/att-bisats   (Men: redogör för något)


  nämner något om någon/något/att + infinitiv/att-bisats
  samtalar om någon/något


  resonerar om något/att + infinitiv (men: diskuterar något)
  tjatar om något/att-bisats


  pratar, talar om någon/något/att + infinitiv/att-bisats
  bråkar, grälar, slåss om någon/något


  informerar, upplyser, underrättar (någon) om något/att-bisats


  föreläser om en del av ett ämne   (Men: föreläser/undervisar i ett helt ämne, studerar ett ämne)


  drömmer, fantiserar om någon/något/att + infinitiv/att-bisats


  kommer överens om något/att + infinitiv
  övertygar någon om något/att-bisats
 • 4
  "Om" används också i betydelsen runt omkring.
  "Om" is also used in the sense "runt omkring" (around).
  "Om" käytetään myös merkityksessä ympäri jotain.
  Ex.
  fryser om + t.ex. händerna, fötterna
  griper om något
 • 5
  "På" används ofta tillsammans med verb som beskriver något som man gör med hjälp av olika kroppsdelar.
  "På" is often used together with verbs that describe something that you do with different parts of the body.
  "På" käytetään usein yhdessä verbin kanssa joka kuvaa jotain mitä tehdään erilaisten ruumiinosien avulla.
  Ex.
  hjärna:
  funderar på någon/något/att + infinitiv   (även: funderar över någon/något)


  grubblar på någon/något (även: grubblar över något)


  tänker på någon/något/att + infinitiv/att-bisats (Men: undrar över något)


  ögon:
  tittar, ser, kikar, stirrar på någon/något   (Men: betraktar, iakttar, studerar någon/något)


  siktar på någon/något
  spionerar på någon


  näsa:
  luktar på någon/något


  mun:
  smakar på något   (Jfr något smakar gott/illa osv.)
  smuttar på något
  tuggar på något


  visslar på någon/något


  röst:
  gnolar på något
  hälsar på någon
  ropar, kallar på någon


  skyller på någon/något   (Men: (be)skyller någon för något)


  skvallrar på någon (som gjort fel)
  yrkar på något
  svär på något/att-bisats (= lovar)


  öron:
  lyssnar, hör på någon/något (aktivt)   Jfr hör någon/något/att-bisats (passivt)


  annat:
  bär (på) någon/något
  skjuter på någon/något
  flyttar (på) någon/något


  ändrar på någon/något
  känner på någon/något
  rätar på något
  pekar på någon/något

  skakar (på) något
  stöder sig på någon/något (Jfr stöder någon/något)  släpar på någon/något
  vrider, vänder på något
  kastar något på någon/något  rör (på) något (Jfr rör (=nuddar) vid någon/något)
 • 6
  "På" används ibland i adverbial som talar om hur man kan klara att göra något.
  "På" is sometimes used in adverbials that tell how you can manage something.
  "På" käytetään usein adverbiaalissa joka kertoo miten voi selvitä jostakin tehtävästä.
  Ex.
  lever på någon/något/att + infinitiv
  livnär sig på något/att + infinitiv


  klarar sig (=överlever) på något/att + infinitiv
  tjänar på något/att + infinitiv


  vinner på något/att + infinitiv   (Men: vinner med 31, vinner över någon)


  förlorar på något/att + infinitiv   (Men: förlorar med t.ex. 13 poäng, förlorar mot någon)
 • 7
  "På" används också i andra uttryck:
  "På" is also used in other expressions:
  "På" sanaa käytetään myös muissa ilmaisuissa:
  Ex.
  bjuder (någon) på något
  syftar på någon/något
  förlitar sig, litar på någon/att-bisats


  samlar, sparar på något
  väntar på någon/något
  ställer in sig på, siktar på något/att + infinitiv


  hoppas (på) något/att-bisats
  inriktar sig på, satsar på någon/något/att + infinitiv


  tror på någon/att-bisats   (Jfr tror + att-bisats = är inte säker på + att-bisats)


  specialiserar sig på något/att + infinitiv
  stöder, baserar, grundar sig/något på något/att-bisats

 • 8
  "Till" används tillsammans med verb som beskriver ett närmande.
  "Till" is used with verbs that describe an approachment.
  "Till" käytetään yhdessä verbin kanssa joka ilmaisee lähestymistä.
  Ex.
  utbildar sig/någon till någo
  utvecklar sig till något
  gör om något till något annat


  förvandlar sig/något till något
  översätter något (från + språk) till + språk
  associerar till något


  anknyter till något
  anmäler sig/någon till något
  ansluter sig/något till något


  söker (till) en utbildning (söker ett arbete)
  vänder sig till någon
  friar till någon


  väljer, utser någon till något/att + infinitiv
  hänvisar någon till någon/något


  håller sig till någon/något
  kopplar någon/något till någon/något
  spar till något


  längtar till någon/något
  refererar till något/någon
  ringer till någon
  vinkar till någon


  talar till någon (oftast till många) (normalt: talar med någon)
  hör av sig till någon


  utnämner någon till något
  dömer någon till +straff
  tvingar någon till något
 • 9
  Om verbet har
  objekt
  kan man ibland välja mellan "åt" och "till" i adverbialet. "Åt" kan också betyda "för någons räkning", se nedan. Använd "till" om det är risk för missförstånd!
  If the verb has an
  object
  you may sometimes choose between "åt" and "till" in adverbials. "Åt" may also mean "för någons räkning" (on behalf of someone), see below. Use "till" if there is a risk of misunderstanding!
  Jos verbillä on
  objekti
  voidaan valita joko ”åt” tai ”till” adverbiaaliksi. ”Åt” voi myös tarkoittaa ”jonkin hyväksi, jonkin puolesta”, katso alla. Käytä ”till” jos on olemassa riski väärinymmärrykselle!
  Ex.
  ger, , lämnar, lånar ut, skänker något till/åt någon   (även: ger, lånar, skänker  någon något)


  spar något till/åt någon
  hyr ut något till/åt någon   (Jfr hyr något av någon)


  kastar något till någon - neutralt
  (kastar något åt någon - nedsättande)


  köper/säljer, skaffar något till/åt någon
  skriver (något) till någon,  skriver till någon/att-bisats


  säger, ropar, skriker något till/åt någon,  säger, ropar, skriker till någon att +
  infinitiv
  /att-bisats


  viskar (något) till någon,  viskar till/åt någon att + infinitiv/att-bisats
 • 10
  "Åt" används dels i stället för "till" (se ovan), dels när
  subjektet
  gör något för att hjälpa någon.
  "Åt" is used instead of "till", see above, and when
  the subject
  does something to help someone.
  "Åt" käytetään osittain "till" sanan sijasta (katso yllä), osittain kun
  subjekti
  tekee jotain auttaakseen jotakuta.
  Ex.
  betalar något åt någon
  arbetar åt någon
  säljer/köper något åt någon


  Jfr
  arbetar för någon = är anställd av någon
  betalar för någon = bjuder någon
 • 11
  "Åt" används också tillsammans med några verb som visar en känsla.
  "Åt" is also used with some verbs that indicate feelings.
  "Åt" käytetään myös yhdessä joidenkin verbien kanssa jotka osoittavat tunteita.
  Ex.
  ryter åt, svär åt någon   (Men: svär över något)


  skrattar åt någon/något
  ler åt något   (Men: ler mot någon)