Prepositioner: efter vissa verb ‒ "om" och "på"
Prepositions: after some verbs ‒ "om" and "på"
Prepositiot: Tiettyjen verbien jälkeen - ”om” ja ”på”

 • 1
  Efter många
  verb
  kommer ett
  adverbial
  (eller ett predikativ) som börjar med en
  preposition
  . Ibland kan olika prepositioner ge verbet olika betydelser.
  After many
  verbs
  there follow
  adverbials
  (or predicatives) that begin with a
  preposition
  . Sometimes different prepositions give the verb different meanings.
  Monien
  verbien
  jälkeen tulee
  adverbiaali
  (tai predikatiivi) joka alkaa
  prepositiolla
  . Joskus voi eri prepositiot antaa verbille täysin uuden merkityksen.
  Ex.
  talar med någon (som svarar)
  talar till någon (som bara lyssnar)


  talar om någon (som inte behöver vara närvarande)
 • 2
  Substantiv
  och
  adjektiv
  som är bildade av verb har samma preposition som verbet.
  Nouns
  and
  adjectives
  that are created from verbs have the same preposition as the verb.
  Substantiivilla
  ja
  adjektiivilla
  , jotka ovat muodostettu samasta verbistä, on sama prepositio kuin verbillä.
  Ex.
  för ett samtal med någon om någon/något
 • 3
  "Om" används ofta i adverbial som betecknar ett ämne eller tema.
  "Om" is often used in adverbials that represent a subject or a theme.
  "Om" käytetään usein adverbiaalissa joka merkitsee aihetta tai teemaa.
  Ex.
  handlar om något/att +
  infinitiv
  hör talas om någon/något/att-bisats


  tycker, anser något om någon/något/att + infinitiv/att-bisats   (Men: tycker, anser + att-bisats)


  tror något om någon/något   (Men: tror + att-bisats)
  frågar (någon) om något


  ber (någon) om något   (Men: ber någon + att + infinitiv/att-bisats)
  lär sig något om någon/något


  anhåller, ansöker om något/att + infinitiv
  hör talas om någon/något/att-bisats


  kan, vet, känner till något om någon/något   (Men: vet, känner till + att-bisats)


  berättar något om någon/något/att-bisats   (Men: redogör för något)


  nämner något om någon/något/att + infinitiv/att-bisats
  samtalar om någon/något


  resonerar om något/att + infinitiv (men: diskuterar något)
  tjatar om något/att-bisats


  pratar, talar om någon/något/att + infinitiv/att-bisats
  bråkar, grälar, slåss om någon/något


  informerar, upplyser, underrättar (någon) om något/att-bisats


  föreläser om en del av ett ämne   (Men: föreläser/undervisar i ett helt ämne, studerar ett ämne)


  drömmer, fantiserar om någon/något/att + infinitiv/att-bisats


  kommer överens om något/att + infinitiv
  övertygar någon om något/att-bisats
 • 4
  "Om" används också i betydelsen runt omkring.
  "Om" is also used in the sense "runt omkring" (around).
  "Om" käytetään myös merkityksessä ympäri jotain.
  Ex.
  fryser om + t.ex. händerna, fötterna
  griper om något
 • 5
  "På" används ofta tillsammans med verb som beskriver något som man gör med hjälp av olika kroppsdelar.
  "På" is often used together with verbs that describe something that you do with different parts of the body.
  "På" käytetään usein yhdessä verbin kanssa joka kuvaa jotain mitä tehdään erilaisten ruumiinosien avulla.
  Ex.
  hjärna:
  funderar på någon/något/att + infinitiv   (även: funderar över någon/något)


  grubblar på någon/något (även: grubblar över något)


  tänker på någon/något/att + infinitiv/att-bisats (Men: undrar över något)


  ögon:
  tittar, ser, kikar, stirrar på någon/något   (Men: betraktar, iakttar, studerar någon/något)


  siktar på någon/något
  spionerar på någon


  näsa:
  luktar på någon/något


  mun:
  smakar på något   (Jfr något smakar gott/illa osv.)
  smuttar på något
  tuggar på något


  visslar på någon/något


  röst:
  gnolar på något
  hälsar på någon
  ropar, kallar på någon


  skyller på någon/något   (Men: (be)skyller någon för något)


  skvallrar på någon (som gjort fel)
  yrkar på något
  svär på något/att-bisats (= lovar)


  öron:
  lyssnar, hör på någon/något (aktivt)   Jfr hör någon/något/att-bisats (passivt)


  annat:
  bär (på) någon/något
  skjuter på någon/något
  flyttar (på) någon/något


  ändrar på någon/något
  känner på någon/något
  rätar på något
  pekar på någon/något

  skakar (på) något
  stöder sig på någon/något (Jfr stöder någon/något)  släpar på någon/något
  vrider, vänder på något
  kastar något på någon/något  rör (på) något (Jfr rör (=nuddar) vid någon/något)
 • 6
  "På" används ibland i adverbial som talar om hur man kan klara att göra något.
  "På" is sometimes used in adverbials that tell how you can manage something.
  "På" käytetään usein adverbiaalissa joka kertoo miten voi selvitä jostakin tehtävästä.
  Ex.
  lever på någon/något/att + infinitiv
  livnär sig på något/att + infinitiv


  klarar sig (=överlever) på något/att + infinitiv
  tjänar på något/att + infinitiv


  vinner på något/att + infinitiv   (Men: vinner med 31, vinner över någon)


  förlorar på något/att + infinitiv   (Men: förlorar med t.ex. 13 poäng, förlorar mot någon)
 • 7
  "På" används också i andra uttryck:
  "På" is also used in other expressions:
  "På" sanaa käytetään myös muissa ilmaisuissa:
  Ex.
  bjuder (någon) på något
  syftar på någon/något
  förlitar sig, litar på någon/att-bisats


  samlar, sparar på något
  väntar på någon/något
  ställer in sig på, siktar på något/att + infinitiv


  hoppas (på) något/att-bisats
  inriktar sig på, satsar på någon/något/att + infinitiv


  tror på någon/att-bisats   (Jfr tror + att-bisats = är inte säker på + att-bisats)


  specialiserar sig på något/att + infinitiv
  stöder, baserar, grundar sig/något på något/att-bisats

 • 8
  "På" används i adverbial som uttrycker negativa känslor. Se Prepositioner i uttryck som anger en känsla.
  "På" is used in adverbials that express negative feelings. See Prepositions in expressions that indicate a feeling.
  "På" sanaa käytetään lauseissa jotka ilmaisevat negatiivisia tunteita. Katso Prepositiot lauseissa jotka ilmaisevat tunteita.