Adjektiv: + substantiv, böjning
Adjectives: + noun, inflection
Adjektiivi: + substantiivi, taivutus

 • 1
  Adjektivet
  har grundform och
  substantivet
  har
  obestämd form
  efter "all", "en", "en annan", "ingen", "någon", "var sin" och "vilken".
  The
  adjective
  has its primary form and the
  noun
  has its
  indefinite form
  after "all", "en", "en annan", "ingen", "någon", "var sin" and "vilken".
  Adjektiivi
  on perusmuodossa ja
  substantiivi
  epämääräisessä muodossa
  sanojen "all", "en", "en annan", "ingen", "någon", "var sin" ja "vilken" jälkeen.
  Ex.
  en (annan) grön bil
    
  ingen ledig plats
    
  vilken härlig dag
 • 2
  Adjektivet har t-form och substantivet har obestämd form efter "allt", "ett", "ett annat", "inget", "något", "var sitt" och "vilket".
  The adjective has its t-form and the noun has its indefinite form after "allt", "ett", "ett annat", "inget", "något", "var sitt" and "vilket".
  The adjective has its t-muodossa ja substantiivi epämääräisessä muodossa sanojen "allt", "ett", "ett annat", "inget", "något", "var sitt" ja "vilket" jälkeen.
  Ex.
  ett (annat) grönt skåp
    
  inget ledigt arbete
    
  vilket härligt väder
 • 3
  Adjektivet har a-form och substantivet obestämd form efter substantiv och pronomen i
  genitivform
  , "denna/detta", "följande", "föregående", "nästa" eller "samma".
  The adjective has its a-form and the noun has its indefinite form after nouns and pronouns in
  the genitive
  , "denna/detta", "följande", "föregående", "nästa" or "samma".
  Adjektiivi on a-muodossa ja substantiivi epämääräisessä muodossa
  genetiivimuotoisten
  substantiivin ja pronominin jälkeen, "denna/detta", "följande", "föregående", "nästa" tai "samma".
  Ex.
  Sveriges långa kust
    
  mitt stora problem
    
  hans höga betyg
    
  detta vackra väder


  samma svåra fråga
    
  deras nymålade hus
  Undantag: Egen/eget. Efter substantiv och pronomen i genitivform har man "egen" före
  en-ord
  och "eget" före ett-ord.
  Exception: egen/eget. After nouns and pronouns in the genitive, use "egen" before
  en-words
  and "eget" before ett-words.
  Poikkeus: Egen/eget. Genetiivimuotoisten substantiivin ja pronominin jälkeen tulee ”egen” ennen
  en-sanaa
  ja ”eget” ennen ett-sanaa.
  Ex.
  Håkans eget hus
    
  min egen bil
    
  mitt eget skåp
 • 4
  När substantivet inte har något
  presenteringsord
  har adjektivet grundform före en-ord i
  singular
  ,
  t-form före ett
  -ord
  i singular och a-form före substantiv i
  plural
  .
  When the noun does not have an
  introductory word
  , the adjective has its primary form before en-words in
  singular
  , its t-form before ett-words in singular and its a-form before nouns in
  plural
  .
  Kun substantiivilla ei ole mitään
  esittelysanaa
  on adjektiivi perusmuodossa ennen en-sanan
  yksikköä
  , t-muoto ennen ett-sanan yksikköä ja a-muoto ennen
  monikossa
  olevaa substantiivia.
  Ex.
  Jag vill ha varm mjölk.
  Jag vill ha varmt te.
 • 5
  Adjektivet har a-form och substantivet
  bestämd form
  efter adjektivartikel, den (här/där), det (här/där) eller de (här/där).
  The adjective has its a-form and the noun its
  definite form
  after adjective article, "den (här/där)", "det (här/där)" or "de (här/där)".
  Adjektiivi on a-muodossa ja substantiivi
  määrätyssä muodossa
  adjektiiviartikkelin, den (här/där), det (här/där) tai de (här/där) jälkeen.
  Ex.
  den goda vännen
  det nymålade huset
  det där goda kaffet


  den här nymålade dörren
  de där goda vännerna
  de nymålade dörrarna