Adjektiv: T-form
Adjectives: T-form
Adjektiivi: T-muoto

 • 1
  T-formen av
  adjektiv
  bildas oftast genom att ändelsen -t läggs direkt till grundformen.
  The t-form of the
  adjective
  is most often created by adding the ending -t directly to primary form.
  Adjetiivin
  T-muoto muodostetaan usein lisäämällä pääte -t suoraan perusmuotoon
  Ex.
  ett gult hus
    
  Huset är gult.
 • Stavning:
  Spelling:
  Oikeinkirjoitus:
 • 2
  Adjektiv som slutar på obetonat "en" tappar "n" i t-formen.
  Adjectives that end with an unaccented "en" lose the "n" in the t-form.
  Adjektiivi joka päättyy painottomaan ”en” menettää ”n”:n t-muodossa.
  Jfr
  vaken ‒ vaket
    
  stulen ‒ stulet
    
  liten ‒ litet
 • 3
  "d" och "dd" sist i adjektiv försvinner alltid i t-formen.
  "d" and "dd" last in adjectives are always cut out in the t-form.
  Adjektiivissa viimeisinä olevat ”d” ja ”dd” kataoavat aina t-muodossa.
  Jfr
  hård ‒ hårt
    
  stängd ‒stängt
    
  målad ‒ målat
 • 4
  Adjektiv som slutar på lång
  vokal
  (+ ev. "d" eller "dd") får ändelsen -tt i ställetället för -t. (Vokalen före -tt uttalas kort.)
  Adjectives that end with a long
  vowel
  (and possibly "d" or "dd") get the ending -tt instead of -t. (The vowel before -tt has short pronunciation.)
  Adjektiivi joka päättyy pitkään
  vokaaliin
  (+ mahdollinen "d" tai "dd") saa päätteen -tt päätteen -t sijaan. (Vokaali ennen päätettä -tt lausutaan lyhyenä).
  Ex.
  ny ‒ nytt
    
  röd ‒rött
    
  glad ‒ glatt
 • 5
  Adjektiv som slutar på
  konsonant
  + "t" har ingen t-form.
  Adjectives that end with a
  consonant
  + "t" have no t-form.
  Adjektiivilla joka päättyy
  konsonantti
  + ”t” ei ole t-muotoa.
  Ex.
  svart ‒ svart
    
  köpt ‒ köpt