Substantiv: Plural av oregelbundna substantiv
Nouns: Plural of irregular nouns
Substantiivi. Monikko epäsäännöllisistä substantiiveistä

 • En del
  substantiv
  följer inte reglerna för plural av substantiv. Här är de vanligaste av dessa substantiv och deras
  plural
  :
  Some
  nouns
  do not follow the rules for plural of nouns. Here are the most common of these nouns and their
  plurals
  :
  Osa
  substantiiveista
  ei seuraa sääntöjä substantiivin monikosta. Tässä ovat tavallisimmat niistä substantiiveista ja niiden
  monikot
  :


Ny
vokal
+ -ar:
en dotter ‒ döttrar, döttrarna
en moder (= en mor) ‒ mödrar, mödrarna
Ny vokal + -er: en bok ‒ böcker, böckerna
en bokstav ‒ bokstäver, bokstäverna
en bonde ‒ bönder, bönderna
en fot ‒ fötter, fötterna
en hand ‒ händer, händerna
ett land ‒ länder, länderna
en natt ‒ nätter, nätterna
en rot ‒ rötter, rötterna
en son ‒ söner, sönerna
en stad ‒ städer, städerna
en strand ‒ stränder, stränderna
en tand ‒ tänder, tänderna
en tång ‒ tänger, tängerna
Ny vokal + ny längd: en gås ‒ gäss, gässen
en lus ‒ löss, lössen
en mus ‒ möss, mössen
Bara ny vokal: en broder (= en bror) ‒ bröder, bröderna
en fader (= en far) ‒ fäder, fäderna
en man ‒ män, männen
Övriga oregelbundna pluralformer: -ar en morgon ‒ morgnar, morgnarna
en sommar ‒ somrar, somrarna
  -en ett huvud ‒ huvuden, huvudena
  -on ett öga ‒ ögon, ögonen
ett öra ‒ öron, öronen