Verb: Oregelbundna
Verbs: Irregular
Verbi: Epäsäännölliset

 • En del
  verb
  följer inte reglerna i någon av de fyra verb-grupperna. De kallas oregelbundna verb, och bland dem finns många vanliga svenska verb. Följande verb är oregelbundna:
  Some
  verbs
  do not follow the rules in any of the four verb-groups. They are called irregular verbs, and among them there are some common Swedish verbs. The following verbs are irregular:
  Osa
  verbeistä
  ei seuraa mitään neljän verbi-ryhmän säännöistä. Niitä kutsutaan epäsäännöllisiksi verbeiksi, ja niiden joukossa on joitakin ruotsinkielen yleisimpiä verbejä. Seuraavat verbit ovat epäsäännöllisiä:


Imperativ
Presens
Preteritum
Supinum
Infinitiv
be ber bad bett be/bedja
bli blir blev blivit bli/bliva
bör borde bort
dra drar drog dragit dra
duger dög/dugde dugt duga
dyk dyker dök/dykte dykt dyka
dör dog dött
dölj döljer dolde dolt dölja
fortsätt fortsätter fortsatte fortsatt fortsätta
får fick fått
(förstå) förstår förstod förstått förstå
ge/giv ger gav gett/givit ge/giva
gläd gläder gladde glatt glädja
går gick gått
gör gör gjorde gjort göra
ha har hade haft ha
heter hette hetat heta
kom kommer kom kommit komma-
kan kunde kunnat kunna
le ler log lett le
lev lever levde levt/levat leva
ligg ligger låg legat ligga
lägg lägger la(de) lagt lägga
måste måste måst
nys nyser nös nyst nysa
se ser såg sett se
skilj skiljer skilde skilt skilja
ska/skall skulle (skolat) (skola)
slå slår slog slagit slå
smörj smörjer smorde smort smörja
sov sover sov sovit sova
sprid sprider spred spritt sprida
stjäl stjäl stal stulit stjäla
stå står stod stått stå
stöd stöd(j)er stödde stött stödja
svälj sväljer svalde svalt svälja
säg säger sa(de) sagt säga
sälj säljer sålde sålt sälja
sätt sätter satte satt sätta
ta/tag tar/tager tog tagit ta/taga
törs tordes (tordats) (tordas)
var * är var varit vara
vet visste vetat veta
vik viker vek vikt vika
vill ville velat vilja
välj väljer valde valt välja
vänj vänjer vande vant vänja
väx växer växte växt/vuxit växa
översätt översätter översatte översatt översätta


 • * Verbet varar = pågår böjs som
  grupp 1
  .
  * The verb varar = pågår is inflected as
  group 1
  .
  *Verbi varar = pågår taipuu kuten
  ryhmä 1
  .
Se också Vilken verbform?
See also What verb form?
Katso myös Mikä verbimuoto?