Verb: Grupp 4, y-ö-u
Verbs: Group 4, y-ö-u
Verbi: Ryhmä 4, y-ö-u

  • Vokalväxlingarna i verb-grupp fyra följer oftast bestämda mönster. Grupp 4-verb med långt "y" i imperativ, presens och infinitiv får långt "ö" i preteritum och långt "u" i supinum:
    The vowel switches in the verb-group 4 most often follow certain patterns. Group 4 verbs with long "y" in the imperative, the present and the infinitive switch to a long "ö" in the preterite and a long "u" in the supine:
    Vokaalivaihdokset verbi ryhmässä neljä seuraavat yleensä tiettyä mallia. Ryhmä 4 -verbi pitkällä ”y”:llä imperatiivissa, preesensissä ja infinitiivissä saavat pitkän ”ö”:n imperfektissä ja pitkän ”u”:n supiinissa:


Imperativ
Presens
Preteritum
Supinum
Infinitiv
bryt bryter bröt brutit bryta
flyg flyger flög flugit flyga
flyt flyter flöt flutit flyta
(frys) fryser frös frusit frysa
klyv klyver klöv kluvit klyva
knyt knyter knöt knutit knyta
kryp kryper
kröp
krupit krypa
ryt ryter röt rutit ryta
skryt skryter skröt
skrutit
skryta
smyg smyger smög
smugit
smyga
snyt snyter snöt snutit snyta
stryk stryker strök strukit stryka


Se också Vilken verbform?
See also What verb form?
Katso myös Mikä verbimuoto?