Instruktioner för installation av Svensk grammatik och ordbildning Instructions for installation of Svensk grammatik och ordbildning

 • 1
  Skapa en ny webbsajt på din Windows IIS server.
 • 2
  Se till att ASP.NET är tillåtet.
 • 3
  Kopiera in alla filerna från Dropbox-mappen till den nya webbsajten.
 • 4
  Testa att både ljud, bilder och övningar fungerar.
 • 5
  Informera lärare och elever!
 • Välkommen att kontakta Tallstugan om du har frågor
 • 1
  Create a new website on your Windows IIS server
 • 2
  Make sure ASP.NET is allowed
 • 3
  Copy all the files from Dropbx to the new website
 • 4
  Test that sounds, pictures and exercises work
 • 5
  Inform teachers and students!
 • You are welcome to contact Tallstugan if you have questions