Prepositioner: i uttryck som anger en orsak
Prepositions: in expressions that indicate a cause
Prepositiot: Lauseissa jotka ilmaisevat syytä

 • 1
  Man gör något av en orsak. Orsaken till något är ...
  You do something "av en orsak". "Orsaken till" something is ...
  Jotakin tehdään jostakin syystä. Syy jollekin on ...
  Ex.
  Av vilken orsak har du bytt arbete?
     (= Varför har du bytt arbete?)

  De långa resorna är orsaken till att jag har bytt arbete.
 • 2
  "Av" används också före andra
  substantiv
  som talar om varför man gör eller vet något.
  Av" is also used before other
  nouns
  that define why you do or know something.
  "Av" käytetään myös ennen toista
  substantiivia
  joka kertoo miksi tehdään tai tiedetään jotain.
  Ex.
  skrattar av glädje
  blir sjuk av sorg
  vet/förstår något av erfarenhet


  träffar någon av en händelse
  knuffar någon av misstag   (Men: med avsikt, med mening)


  dör av svält
  lider av en sjukdom (Jfr lider för något = får problem)
  njuter av musik
 • 3
  "På grund av" är en neutral preposition, men "tack vare" är positiv.
  "På grund av" is the neutral preposition, but "tack vare" is positive.
  "På grund av" on neutraali prepositio mutta "tack vare" on positiivinen.
  Ex.
  De ville först inte gå ut på grund av regnet, men tack vare paraplyerna höll de sig torra.
 • 4
  "Till följd av" betyder "som ett resultat av" och används mest i skriftspråk.
  "Till följd av" (as a result of) is mostly used in writing.
  "Till följd av" tarkoittaa "som ett resultat av" ja käytetään eniten kirjakielessä.
  Ex.
  Arbetslösheten steg kraftigt till följd av lågkonjunkturen.
 • 5
  "Med anledning av" används i samband med viktiga händelser.
  "Med anledning av" is used in connection with important events.
  "Med anledning av" käytetään tärkeiden tapahtumien yhteydessä.
  Ex.
  Hon hade en mottagning i hemmet med anledning av sin femtioårsdag.
  6
  "Med anledning" av används också i vissa fraser.
  "Med anledning av" is also used in certain phrases.
  "Med anledning" käytetään myös tietyissä fraaseissa.
  Ex.
  Med anledning av annonsen i XY-tidningen ber jag att få anmäla mitt intresse.
 • 7
  "För" används ofta i uttryck när människor tycker eller tror något.
  "För" is often used in expressions when people think or beleive something.
  "För" käytetään usein ilmaukissa silloin kun ihmiset pitävät jostakin tai uskovat jotakin.
  Ex.
  De berömmer honom för hans goda mat.
  Han får beröm för sin goda mat.


  (Andra människor tycker att han lagar god mat, och därför berömmer de honom.)

  De gav henne skulden för olyckan.
  Hon fick skulden för olyckan.


  De beskyllde henne för att ha orsakat olyckan.
  De kritiserade henne för hennes slarv.


  Hon är känd för sin hjälpsamhet.
  Polisen grep honom för stölden.


  Man anklagade honom för stölden.
  Domstolen dömde honom för stöld till ett års fängelse.


  Han straffades för stölden.
  8
  "För" används också i uttryck av typen: Stängd för reparation.
  "För" is also used in expressions of the type: Stängd för reparation.
  "För" käytetään myös ilmauksissa jotka ovat tämän tyylisiä: Stängd för reparation.