Prepositioner i uttryck som svarar på frågan "Hur länge?"
Prepositions: in expressions that answer the question "Hur länge?"
Prepositiot: Ilmauksissa jotka vastaavat kysymykseen ”Hur länge?”

 • 1
  Man brukar använda "i" om tidsperioder. "I" kan ersättas med "under" eller strykas helt.
  "I" is used commonly about time periods. "I" may be replaced with "under" or be cut out.
  Ajanjaksoista on tapana käyttää "i". "I" voidaan korvata sanalla "under" tai jättää kokonaan pois.
  Ex.
  Jag har bott i Norrköping (i/under) fem år.
 • 2
  Använd "på" när något inte händer/hände under en viss tid.
  Use "på" when something has/had not happened during a certain time.
  "På" käytetään silloin kun jokin ei tapahdu/tapahtunut tiettynä aikana.
  Ex.
  Jag har inte sovit på tre nätter.


  Jag har inte bott i Norrköping på fem år.
     (‒ Jag flyttade därifrån för fem år sedan.)
  Jfr Jag har inte bott i Norrköping i fem år, jag har bara bott där i tre år.  3
  "På" används också när man talar om hur lång tid som behövs för något.
  "På" is also used when you talk about how long time is needed for something.
  "På" käytetään myös silloin kun puhutaan kuinka paljon aikaa tarvitaan johonkin.
  Ex.
  Jag lär mig prepositionerna på två veckor.
  4
  Använd också "på" efter adjektiv i superlativform och efter ordningstal.
  Also use "på" after adjectives in the superlative and after ordinal numbers.
  Käytä "på" myös superlatiivimuotoisen adjektiivin jälkeen sekä järjestysluvun jälkeen
  Ex.
  Det här är det bästa du har gjort på tio år.
  De grälade för tredje gången på en vecka.
 • 5
  Använd "sedan", "alltsedan" och "ända sedan" när du talar om något som fortfarande pågår.
  Use "sedan", "alltsedan" and "ända sedan" when you talk about something that is still going on.
  Käytä "sedan", "alltsedan" ja "ända sedan" kun puhut jostakin joka tapahtuu edelleen
  Ex.
  Jag har bott i Norrköping sedan 1989.
  6
  "Sedan" används också när man talar om tiden mellan händelsens början och nu. Då har man ofta "tillbaka" efter tiden.
  "Sedan" is also used when you talk about the time between the beginning of an event and now. In those cases there is often a "tillbaka" after the time.
  "Sedan" käytetään myös silloin kun puhutaan ajasta tapahtuman ja nykyhetken välillä. Silloin käytetään usein sanaa "tillbaka" ajan jälkeen.
  Ex.
  Jag bor i Norrköping sedan tre år (tillbaka).
  7
  Obs! "Sedan" = "när" är bisatsord.   "Sedan" = "därefter" är adverb.
  Note: "Sedan" = "när" is a subordinate clause opening.   "Sedan" = "därefter" is an adverb.
  Huom! "Sedan" = "när" on sivulausesana . "Sedan" = "därefter" on adverb.
 • 8
  Använd "till" när du talar om en tidsgräns.
  Use "till" when you talk about a time limit.
  Käytä "till" kun puhut aikarajoitteesta
  Ex.
  Jag bodde i Norrköping till 1989 (men då flyttade jag därifrån).