Pronomen: "Den", "det", "de"
Pronouns: "Den", "det", "de"
Pronomini: ”Den”, ”det”, ”de”

 • 1
  Använd "den" eller "det" när du syftar på något som inte är en människa.
  "Den" ersätter
  en-substantiv
  och "det" ersätter
  ett-substantiv
  .
  Use "den" or "det" when you are referring to something that is not a human being.
  "Den" replaces
  en-nouns
  and "det" replaces
  ett-nouns
  .
  Käytä "den" tai "det" kun tarkoitat jotain mikä ei ole ihminen. ”Den” korvaa
  en-substantiivin
  ja ”det” korvaa
  ett-substantiivin
  .
  Ex.
  Är det här din nya bil?
  Ja, jag fick den igår.


  Kan jag få se på körkortet?
  Det har jag glömt hemma.
 • 2
  "Den", "det" och "de" kan stå före substantiv i
  bestämd form
  , oftast tillsammans med "här" eller "där", för att peka på den person eller sak som man talar om.
  "Här" pekar på sådant som är nära den som talar.
  "Där" pekar på sådant som är längre bort från den som talar.
  "Här/Där" är ofta betonat, och substantivet behöver inte ens uttalas om man kan förstå vilket det ska vara.
  "Den", "det" and "de" may stand before nouns in the
  definite form
  , most often together with "här" or "där", to "point at" the thing or person you are referring to.
  "Här" points to something that is near the speaker.
  "Där" points to something that is further away from the speaker.
  "Här/Där" are often accented, and the noun might even be cut out if it is possible to understand what it shoudl be.
  "Den", "det" ja "de" voi olla substantiivin edessä
  määrätyssä muodossa
  useimmiten yhdessä sanojen ”här” tai ”där” osoittamaan sitä henkilöä tai asiaa josta puhutaan.
  ”Här” tarkoittaa asiaa joka on lähellä puhujaa.
  ”Där” tarkoittaa asiaa joka on kaukana puhujasta.
  ”Här/Där” on usein painotettu, ja substantiivia ei edes tarvitse lausua jos on mahdollista tietää mikä sen tulisi olla.
  Ex.
  Vill du ha den här kakan eller den där?
 • 3
  Om en relativsats
  bestämmer
  ett substantiv kan man använda den, det eller de +
  obestämd form
  av substantivet istället för bestämd form. I sådana fall hör relativsatsen nära ihop med substantivet, och den kan inte strykas.
  If a relative clause
  qualifies
  a noun, you may use "den", "det" or "de" +
  the indefinite form
  of the noun, instead of the definite form. In those cases the relative clause is closely connected with the noun, and it must not be cut out.
  Jos relatiivilause
  määrää
  substantiivin voidaan käyttää den, det tai de + substantiivin
  epämääräinen muoto
  määrätyn muodon sijaan. Tällaisissa tapauksissa relatiivilause kuuluu substantiivin kanssa yhteen, eikä sitä voida jättää pois.
  Ex.
  Ge mig de två böcker som är lättast att läsa.
  De böcker (som) du vill låna kan du lägga här.


  Polisen söker den svarta bil som iakttogs på brottsplatsen.
 • 4
  "Den", "det" och "de" används som adjektivartikel före
  adjektiv
  + substantiv i
  bestämd form
  .
  "Den", "det" or "de" is used as adjective article before an
  adjective
  + a noun in
  the definite form
  .
  "Den", "det" ja "de" käytetään adjektiiviartikkelina ennen
  adjektiivia
  + substantiivin
  määrätty muoto
  .
  Ex.
  Välj det billigaste hotellet.
 • 5
  "Det" kan syfta på en hel sats.
  "Det" may refer to a whole clause.
  ”Det” voi osoittaa koko lauseeseen.
  Ex.
  Är du hemma i kväll?
  Ja, det är jag.
 • 6
  "Det" används också som subjektmarkör och objektmarkör.
  "Det" is also used as a subject marker and an object marker.
  ”Det” sanaa käytetään myös subjektimerkkinä ja objektimerkkinä.
  Ex.
  Det syns att du inte mår bra.
  Det kommer någon.
  Finns det någon mjölk kvar?


  Ha det så bra!
  Vem är det där?
  Det är ju min syster
  .

  Det hörs att det kommer någon.
 • 7
  "Det (här/där)" kan användas självständigt för att beteckna en sort i allmänhet. Då kan det syfta på både
  en-ord
  ,
  ett-ord
  och ord i
  plural
  .
  "Det (här/där)" may be used independently to represent a sort in general. It may then refer to both
  en-words
  ,
  ett-words
  and words in
  the plural
  .
  "Det (här/där)" voidaan käyttää itsenäisenä osoittamaan jotakin yleensä. Tällöin ne voivat tarkoittaa sekä
  en-sanaa
  ,
  ett-sanaa
  ja sanaa
  monikossa
  .
  Ex.
  Vad är det här?
  Har vi några äpplen hemma?
  Ja, det har jag köpt.


  Jfr      Det ligger tre äpplen här.      Ja, dem har jag köpt. (tre bestämda äpplen)