Substantiv: Korta substantiv
Nouns: Short nouns
Substantiivi: Lyhyet substantiivit

 • 1
  Många vanliga
  substantiv
  är bildade av
  verb
  utan hjälp av
  suffix
  . Ibland har
  vokalen
  ändrats. En del av dessa substantiv är
  en-ord
  och andra är
  ett-ord
  .
  Many common
  nouns
  are created from
  verbs
  . Sometimes the
  vowel
  has been changed. Some of these nouns are
  en-words
  and others are
  ett-words
  .
  Moni tavallinen
  substantiivi
  muodostetaan
  verbistä
  . ilman loppuliitteen apua. Joskus
  vokaali
  on muuttunut. Osa näistä substantiiveista ovat
  en-sanoja
  ja osa
  ett-sanoja
  .
  Ex.
  bryta ‒ ett brott
  svara ‒ ett svar
  skrika ‒ ett skrik
  fråga ‒ en fråga
  leka ‒ en lek


  tänka ‒ en tanke
 • 2
  Andra substantiv är bildade med hjälp avsubstantiv-prefix och substantiv-suffix. Det finns också sammansatta substantiv.
  Other nouns are created with the help of a prefix or a suffix. There are also compound nouns.
  Muita substantiiveja muodostetaan substantiivi-etuliitteiden ja substantiivi-loppuliitteiden avulla. On myös olemassa yhdistettyjä substantiiveja.