Substantiv: Vilken form av substantivet?
Nouns: What form of the noun?
Mikä substantiivin muoto?

 • Välj rätt form av
  substantivet
  :
  Choose the correct form of
  the noun
  :
  Valitse oikea
  substantiivin
  muoto:
 • 1
  Välj
  singular
  när det bara gäller en eller ett exemplar av det som substantivet betecknar.
  Choose
  singular
  when you are referring to only one copy of what the noun represents.
  Valitse
  yksikkö
  silloin kun kyseessä on vain yksi kappale sitä mitä substantiivi ilmaisee.
 • 2
  Välj
  plural
  när det gäller flera exemplar av det som substantivet betecknar.
  Choose
  plural
  when you are referring to several copies of what the noun represents.
  Valitse
  monikko
  silloin kun kyseessä on useampi kappale sitä mitä substantiivi ilmaisee.
 • 3
  Välj
  obestämd form
  efter
  presenteringsord
  , när du presenterar något nytt, om den som lyssnar inte vet vilket exemplar av substantivet du menar eller om det har allmän betydelse.
  Choose
  the indefinite form
  after an
  introductory word
  , when you are introducing something new, if the listener does not know what copy of the noun you are referring to, or if it has a general meaning.
  Valitse
  epämääräinen muoto
  esittelysanan
  jälkeen, silloin kun esittelet jotain uutta, jos se joka kuuntelee ei tiedä mitä substantiivin ilmaisemaa kappaletta tarkoitat tai jos sillä on yleinen merkitys.
 • 4
  Välj
  bestämd form
  efter adjektivartikel ("den", "det" och "de") och när den som lyssnar vet vilket exemplar av substantivet du menar.
  Choose
  the definite form
  after adjective article ("den", "det" and "de") and when the listener knows what copy of the noun you are referring to.
  Valitse
  määrätty muoto
  adjektiiviartikkelin ("den", "det" och "de") jälkeen ja silloin kun se joka kuuntelee mitä substantiivin ilmaisemaa kappaletta tarkoitat.