Verb: "Måste"
Verbs: "Måste"
Verbi: ”Måste”

 • 1
  Verbet
  "måste" används mest i
  presens
  (= måste).
  Imperativ
  och
  infinitiv
  av "måste" finns inte alls.
  Preteritum
  (= måste) och
  supinum
  (= måst) finns, men oftast används istället olika former av "är"/blir tvungen att".
  The
  verb
  "måste" is used mostly in
  the present
  (= måste).
  The imperative
  and
  the infinitive
  of "måste" does not exist at all.
  The preterite
  (= måste) and
  supine
  (= måst) exist, but most often different forms of "är"/"blir" + "tvungen att" are used instead.
  The
  Verbiä
  ”måste” käytetään yleensä
  preesensissä
  (=måste). ”Måste” sanasta ei ole olemassa
  imperatiivia
  ja
  infinitiiviä
  Imperfekti
  (=måste) ja
  supiini
  (=måst) ovat olemassa, mutta useimmiten käytetään erilaisia muotoja sanoista "är"/blir tvungen att".
  Ex.
  Han är tvungen att gå.
     = Han måste gå.

  Han hade varit tvungen att gå.   (= Han hade måst gå.)

  Han skulle bli tvungen att gå.
 • 2
  "Måste" används om man själv eller någon annan känner sig tvingad att göra något.
  "Måste" is used if you (or someone else) feel forced to do something.
  ”Måste” sanaa käytetään mikäli itse tai joku toinen tuntee olevansa pakotettu tekemään jotain.
 • 3
  "Behöver inte", eller "slipper" används både betonat och obetonat om sådant som man inte är tvingad att göra.
  "Behöver inte", or "slipper" is used about things that you don't feel forced to do.
  "Behöver inte", tai "slipper" sanoja käytetään sekä painotettuna että painottomana kertomaan jostain sellaisesta jota ei ole pakotettu tekemään.
  Jfr
  Du måste gå. ‒ Någon tvingar dig att gå.
  Du behöver inte gå. ‒ Ingen tvingar dig att gå.
 • 4
  "Får (lov att)" (som normalt betyder "får tillåtelse att") kan användas som synonym till "måste".
  "Får (lov att)" (which normally means "may" Sw. "får tillåtelse att") may be used synonymous with "måste".
  "Får (lov att)" (joka normaalisti tarkoittaa "får tillåtelse att") voidaan käyttää synonyyminä ”måste” sanalle.
  Ex.
  Du får (lov att) städa här.
     = Du måste städa här.
 • 5
  "Måste" kan också ha betydelsen "jag är säker på att".
  "Måste" may also mean "jag är säker på att".
  Sanalla ”måste” voi myös olla merkitys "jag är säker på att".
  Ex.
  Det måste vara underbart att bo här.