Verb: P-verb
Verbs: P-verb
Verbi: p-verbi

 • 1
  Svenskan har två grundläggande tidsformer:
  presens
  och
  preteritum
  (= imperfekt). P-verb =
  verb
  i presens- eller preteritumform.
  The Swedish language has two basic  time forms:
  the present
  and
  the preterite
  (= imperfekt). P-verb =
  verb
  in the present or the preterite tense.
  Ruotsinkielessä on kaksi perus aikamuotoa:
  preesens
  ja
  imperfekti
  . P-verbi =
  verbi
  preesens- tai imperfektimuodossa.
  Ex.
  ringer, ringde
 • 2
  I nästan alla svenska satser måste det finnas ett p-verb. Det ska stå först i
  ja/nej-frågor
  och på andra platsen i
  påståenden
  och
  frågeordsfrågor
  .
  I en
  mening
  , och oftast också i ett stycke, brukar alla p-verb ha samma form.
  Almost all Swedish clauses must have a p-verb. It must come first in
  yes/no-questions
  and in the second position in
  statements
  and
  interrogative questions
  .
  In a
  sentence
  , and most often also in a paragraph, all p-verbs normally have the same tense.
  Lähes kaikissa ruotsinkielen lauseissa täytyy olla p-verbi. Sen on ensimmäisenä
  kyllä/ei- kysymyksissä
  ja toisella paikalla
  väittämissä
  ja
  kysymyssana kysymyksissä
  .
  Virkkeessä
  ja usein myös kappaleessa, tapaa kaikilla p-verbeillä olla sama muoto.
  Ex.
  P-verb med presensform:
  Jag heter Anna, och jag har bott i Stockholm i fem år, men nästa vecka ska jag flytta till Göteborg.


  P-verb med preteritumform:
  Vi hade bott i Stockholm i fem år när min man föreslog att vi skulle flytta till Göteborg.
 • 3
  Om man blandar verb i presensform och verb i preteritumform i samma mening eller i samma stycke bör man visa varför man gör det, t.ex. med ett tidsuttryck.
  If you mix verbs in the present tense and verbs in the preterite tense in the same sentence or in the same paragraph, you should show why you do it, for example with a time expression.
  Jos samassa virkkeessä tai kappaleessa sekoitetaan preesenmuodossa oleva verbi ja imperfektimuodossa oleva verbi täytyy osoittaa miksi näin tehdään, esim. ajan ilmauksella.
  Ex.
  Jag åkte inte till Nyköping igår, men jag åker dit nästa vecka.