Ordföljd: "Inte" i frågor
Word order: "Inte" in questions
Sanajärjestys: ”Inte” kysymyksissä

 • 1
  Om man har "inte" i en
  Ja/Nej-fråga
  , väntar man sig svaret "Jo".
  If you use"inte" in a
  yes/no-question
  , you are expecting the answer "Jo".
  Mikäli
  Kyllä/Ei -kysymyksessä
  , käytetään sanaa ”Inte”, odotetaan vastaukseksi ”Kyllä”.
  Ex.
  Fryser du inte?
    = Jag tror att du fryser eftersom du har så tunna kläder.

  Ska du inte gå och lägga dig?
    = Jag tycker att du ska lägga dig, eftersom du verkar vara trött.
 • 2
  Om man har "inte" i ett
  påstående
  med frågemarkör, väntar man sig svaret "Nej".
  If you use "inte" in a
  statement
  with a question marker, you are expecting the answer "Nej".
  Mikäli
  väittämissä
  joissa on kysymysmerkintä on sana ”Inte”, odotetaan vastaukseksi ”Ei”.
  Ex.
  Du fryser väl inte?
    = Jag hoppas att du inte fryser.

  Du ska väl inte gå och lägga dig så här tidigt?